Društvo Zdravlje

Skupe mere ne dovode do povećanja nataliteta

Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom donet je na počeku 2018. godine, a na snagu je stupio jula te godine. Cilj je bio da unapredi opšti kvalitet porodica sa decom, kao i da omogući usklađivanje rada sa roditeljstvom i povećanje nataliteta. Međutim, kako smatra Tatjana Macura, osnivačica organizacije "Mame su zakon", ovaj zakon nije doprineo povećanju nataliteta, već pogoršanju položaja pojedinih žena.

Ovaj zakon podrazumeva da roditelji čija su deca rođena 1. jula 2018. i kasnije, za prvo dete dobijaju jednokratnu pomoć u iznosu od 100.000 dinara. Za drugo dete dobijali bi 10.000 dinara svakog meseca tokom dve godine. Ukoliko dobiju treće dete naknada bi bila po 12.000 dinara mesečno deset godina. Za četvrto dobijaju 18.000 dinara mesečno u narednih deset godina.

Međutim, to nije povećalo natalitet. Jedan od podataka je da je broj živorođene dece za 2,8 odsto manji nego prethodnih godina. U 2020. godini rodilo se 1781 dete manje nego u prethodnoj.

“Pored toga što ne donosi željene rezultate, mera podrške porodicama je skupa. One ne dovode do rezultata jer su, umesto na porodice koje čekaju prvo ili drugo dete, usmerene na one koje čekaju treće ili četvrto”, podvukla je Macura. Kao razlog navodi to što je najveći broj porodica upravo sa jednim ili dva deteta, dok je prosek po porodici 1,6 dece.

Najveći deo mera koje su predviđene Strategijom zahtevaju pre svega direktna ili indirektna novčana ulaganja. U znatno nižem udelu su to mere koje podrazumevaju snažniju sistemsku podršku porodicama, roditeljima i deci. Za narednih deset godina suma koje se za to izdvaja povećaće se na 50-60 milijardi dinara, rekla je Tatjana Macura na osnovu prikupljenih podataka.

Ono što Macura smatra posebnim problemom jeste da se za ostvarivanje naknade zahteva 18 meseci neprikidnog radnog staža. Žene koje su imale manje od toga dobile su nadoknadu od par stotina ili par hiljada dinara, kaže ona. Dodaje da je 2019. godine više od 2.000 porodilja ostalo bez posla. Takođe se beleži i skok ekonomski neaktivnih žena, koje se izjašnjavaju kao domaćice.

Da bi se ovo rešilo osnivačica udruženja “Mame su zakon” poručuje da podršku treba usmeriti na porodice koje čekaju tek prvo ili drugo dete. Prema njenim rečima, posebno se treba baviti onim ženama koje imaju manje od 18 meseci vezanog radnog staža. Da bi bile koliko toliko ekonomski sigurne, država mora garantovati najmanje nadoknadu u visini republičkog minimalca i to tokom svih 12 meseci porodiljskog odsustva. Ustavni sud Srbije svojom poslednjom odlukom rešio je da naknada ide samo u prva tri meseca, podseća Macura.

“Ove mere podrške porodici donete su ishitreno. Iskreno se nadam da će se uskoro svest donosioca odluka promeniti kada se suoče sa ovako nemilosrdnom statistikom. Skupo plaćamo pad nataliteta. Populizam je skup”, zaključuje Tatjana Macura.

Katarina Mladenović Đorđević

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali