Društvo

Slučaj porodice Savić – sprovođenje pravde ili kriminalna prevara?

Za sredu, 7. april 2021, u 9 sati ujutru, zakazano je izvršenje nad kućom u Novosadskoj 4/1 u Nišu, u vlasništvu porodice Savić. Prethodno izvršenje je otkazano zbog “epidemiološke situacije”.  Izvršitelj Miljan Trajković kaže da je sve urađeno po zakonu, sa čim se slaže i advokat Dušan Ignjatović, na čiji se zahtev izvršenje i sprovodi. Savići, međutim, kažu da su žrtve kriminalne prevare. Združena akcija "Krov nad glavom" ponovo poziva Nišlije da spreče izvršitelje da zaplene kuću Savićima.

Šestočlana porodica Savić, izbegla 1999. iz Gnjilana nakon ratnih sukoba i NATO intervencije,  preko Vranja gde su se privremeno izbeglički smestili, rešila je da se trajno nastani u Nišu. Prodali su  imovinu na Kosovu, kupili  a potom i dogradili porodičnu kuću u Nišu, u ulici Novosadskoj 4/1.  Sada im preti opasnost da ostanu  bez krova nad glavom, u koji su uložili sve što su imali, kako kažu, “zbog udruženog kriminalnog poduhvata  i maltretiranja koje se nad njima sprovodi 13 godina.”

Pre nego su se stekli uslovi da se u Niš iz Vranja presele, deo tek adaptirane kuće su 2007. godine iznajmili  na godinu dana izvesnoj agenciji za zapošljavanje SOZ Plus, u vlasništvu Dragana Ranđelovića. Iako su zakupoprimca obavezali ugovorom, prema njihovim rečima, on je dogovoreni iznos uplatio samo za dva meseca a pored toga nije namirivao ni račune.

Do zaključenja ovog teksta, obratili smo se konkretnim pitanjima, svim pomenutim akterima ove porodične drame porodice Savić.  Našem pozivu su se odazvali veštak Cvejić, koji je potvrdio da je u usmenom iskazu izmenio mišljenje i izvršiteljska kancelarija Miljana Trajkovića iz koje su nam napisali da oni sve rade u skladu sa zakonom. Dragana Ranđelovića nismo uspeli da kontaktiramo a sudiju Mitrović nismo uspeli da dobijemo telefonom na koji su nas uputili. Zato nam je advokat Ignjatović Dušan, zastupnik Ranđelovića,  na naša pitanja upućena mejlom odgovorio u pisanoj formi:
“Moram da ukažem na uvredljive navode “porodice Savić” da sam umešan u nezakonite i koruptivne radnje i istaknem da su isti jako zlonamerni i neosnovani, te se pre svega u medijima treba pažljivo postupati prilikom iznošenja bilo kakvih navoda takve vrste koji imaju za cilj samo privlačenje pažnje. Nije mi poznato na koga sve mislite kada se navodi “porodica Savić”, jer ja sam na suđenju sreo dva ili tri puta samo jedno lice Sunčanu Savić, koja je pravnosnažnom sudskom odlukom Višeg suda u Nišu, potvrđenom odlukom Apelacionog suda u Nišu obavezana na isplatu novčanog iznosa Draganu Ranđeloviću, po kojoj odluci se i vodi ovaj postupak, dok ni jedno drugo lice niti poznajem niti sam bilo kada imao priliku da bilo koga od njih sretnem ili sa njima kontaktiram.” –napisao je Ignjatović i dodao da je Ranđelović kao i svaki drugi klijent kod njega došao radi zastupanja 2018. godine, a da ga je u prethodnom toku istog postupka protiv Sunčane Savić zastupao advokat koji je u međuvremenu otišao u penziju.
Ignjatović, na pitanje, da li mu je poznato da je njegov klijent izgubio brojne sporove protiv Savića po pitanju iste stvari negira.
“Nisu mi poznate ranije presude i da je isti gubio presude o istoj stvari, jer da je tako sud bi svakako to imao u vidu prilikom ocene da li je u pitanju već presuđena stvar.” – piše Ignjatović i dodaje da mu takođe nije poznato da je njegov klijent prvobitno optuživao Saviće za krađu 55.000 a da je naknadno promenio optužbu u navodnu pozajmicu, jer, kako kaže, on u tom postupku nije postupao već ga je Ranđelović angažovao znatno kasnije.
Advokatu Ignjatoviću, kako piše, nisu poznate ni pravosnažne osude Ranđelovića za krivično delo falsifikata službene isprave, jer kako kaže ni u tim postupcima on nije postupao. On takože navodi da nikoga iz porodice Savić nije upoznao.
“Niti sam ikada upoznao ili imao bilo kakav kontakt sa bilo kim iz porodice Savić, osim susreta na suđenju sa Sunčanom Savić mislim još 2019.godine, tako da naravno da nikada nikome nisam pretio, ovi navodi su takođe jako zlonamerni i ukazuju na zloupotrebu medijskog prostora lažnim informacijama radi privlačenja pažnje, ponovo bih ovde zamolio za pažljivo iznošenje ovakvih navoda.” – tvrdi Ignjatović.
U vezi cesije između njega i njegovog klijenta koja je učinjena januara 2021., nakon pravosnažnosti presude u korist Ranđelovića, Ignjatović kaže da je ona u cilju obezbeđenja naplate njegovih potraživanja prema Draganu Ranđeloviću i dodaje da to nema nikakve veze sa Sunčanom Savić, jer se njen položaj ne menja.
“Da je u skladu sa pravnosnažnom presudom postupljeno ne bi došlo do prinudne naplate potraživanja, tako da je čitav postupak izazvan isključivo nepostupanjem po pravnosnažnoj presudi. Sve je u skladu sa zakonom, ovakav ugovor je potvrdio javni beležnik i on je čest u poslovnim odnosima. Meni je kao čoveku žao što se ista našla u ovakvoj situaciji, ali i ja sam u nezahvalnoj situaciji jer nemam mogućnosti da naplatim svoj rad.” – kaže advokat Ignjatović.
Porodica Savić je protiv advokata Dušana Ignjatovića podnela prijavu Advokatskim komorama Niša i Srbije. Ignjatović je upoznat sa tim.
“Poznato mi je da su protiv mene podneli prijavu Advokatskoj komori, smatram da je ista neosnovana i zlonamerna jer je poznato i ponovo napominjem da sam ja u skladu sa zakonom profesionalno postupao kao punomoćnik u celom postupku i da ni jednog trenutka Zakonitost postupka nije doven u sumnju, tek sada kada su sudovi doneli presude, kada je prošao rok za dobrovoljno postupanje po presudi, isti pokušavaju da na svaki način kompromituju sve učesnike postupka, mene, Ranđelovića, sudije koje su postupale u predmetu, veštaka koji je veštačio u sudskom predmetu, javno tužilaštvo koje navodno ne postupa, a i javnog izvršitelja koji takođe postupa po rešenju suda i u skladu sa zakonom, što je sve prilično zlonamerno i neosnovano.” – napisao je pravni zastupnik Ignjatović Dušan.

Posle isteka ugovora od godinu dana, tačnije tri meseca nakon isteka ugovora, 2009., porodica Savić je rešila da se preseli u Niš i želeli su da oslobode prostorije koje su bile predmet ugovora o zakupu. U tom trenutku, vlasnik i direktor agencije Dragan Ranđelović bio je na izdržavanju zatvorske kazne, zbog krivičnog dela falsifikovanja službenih isprava i zloupotrebe službenog položaja, pa je ulazak i u taj deo kuće učinjen uz svedoke i popisivanje zatečenih stvari.  U prilog toga što govore Savići, govore tekstovi iz  nekih medija koji se poklapaju sa vremenskim periodom. Tako je na portalu Mondo u tekstu objavljenom krajem decembra 2008, detaljno objašnjeno zbog čega je Ranđelović  hapšen. Savići napominju da iako su fizički ušli u taj prostor, praktično i dalje nisu mogli da ga koriste, jer su stvari agencije SOZ Plus i dalje bile u njemu.

Tada su, kažu, počele njihove nevolje koje se, kao i sve što će uslediti, najblaže mogu nazvati –bizarnim a koje su dovele do toga da ova porodica dođe pod udar izvršitelja, zbog duga, koji tvrde – nisu napravili.

Vlasnik SOZ Plusa pokreće čitav niz krivičnih prijava i parničnih postupaka protiv Sunčane Savić, sa kojom je inače i potpisao prvobitni ugovor o zakupu porodične kuće Savić. Prvu prijavu Ranđelović je podneo tvrdeći da mu je Savićeva ukrala 55.000 evra. Ta prijava je odbačena kao neosnovana. Nakon nje, Ranđelović pokreće parnični postupak, ovoga puta izmenivši optužbu. Prema toj tužbi, Sunčana Savić nije ukrala 55.000 evra, kako je prvobitno tvrdio, već joj je on taj novac navodno pozajmio u prisustvu svedoka.  Paralelno sa tim sporom, Ranđelović pokreće još 5 tužbi tražeći da mu Sunčana Savić nadoknadi štetu jer je, navodno, otuđila iz iznajmljenog prostora kosilice, motorne testere, umetničke slike.

Savići kažu da je Ranđelović sve tužbe osim one o navodnoj pozajmici izgubio jer, kako tvrde,  njihova majka Sunčana se nikada, od njihovog povratka u Niš, sa Ranđelovićem nije susrela ni sama ni u prisustvu drugih ljudi a kamoli da je pozajmljivala novac od čoveka koji u stvari njihovoj porodici duguje pozamašni iznos za neplaćene kirije i troškove :

„Vi možete, kod sudskih organa proveriti sve naše navode a  istina je da je sledeće tužbe Ranđelović izgubio: 8Kž.1.br.4251/12 od 21.12.2012., Apelacioni sud u Nišu, 1P.br 26/13 od 05.08.2014., Viši sud u Nišu(ta presuda je razmatrana i na Apelacionom 21Gž.2844/14, 03.03.2015. i potvrđena), 6P.br. 7618/16 od 08.02.2017., Osnovni sud u Nišu, Gž. 4135/19 od 02.10.2019., Apelacioni sud u Nišu, 22P 11841/16 od 07.10.2019., Osnovni sud u Nišu, 16P.br.5719/16 od 11.05.2018.“ – pokazuje nam Zoran Savić, sin Sunčane, koja je, kako kaže, zbog cele situacije, izuzetno ugroženog zdravstvenog stanja.

Zoran Savić objašnjava dalje da su njih, kao porodicu, ta lančana suđenja, kojima ih je bivši direktor agencije SOZ Plus izlagao, iz godine u godinu, iscrpela i zdravstveno ali i finansijski.

„Samo advokatima smo do sada platili preko 10.000 evra“ – zaključuje Savić.

Spor po tužbi Ranđelovića o navodnoj pozajmici trajao je godinama. Zoran Savić kaže da je tom prilikom, kao dokaz protiv njegove majke Sunčane, Ranđelović podneo lažnu, falsifikovanu priznanicu.

„Ta „priznanica“ je nevešti falsifikat, u kojoj je upisan JMBG naše majke od 18 cifara, koji se ne poklapa ni sa datumom rođenja, niti sa bilo kojim brojem iz majčine lične karte, gde se navodi da je majka, dana 12.03.2009.godine, posle potpuno poremećenih odnosa između nas i kriminalca Ranđelovića, bez ugovora o zajmu, navodno dobila pozajmicu od 55.000 evra a za uzvrat garantovala svom pokretnom i nepokretnom imovinom. Za takvu pozajmicu mi nismo imali nikakvu potrebu, a pogotovo ne od čoveka, koji tek što je izašao iz zatvora i koji je bez prebijenog dinara .“ – govori uzrujano Savić i dodaje, da oni misle da je Ranđelović bio ohrabren od korumpiranih advokata da tako nešto priloži. Pokazuje nam kako izgleda „priznanica“ koja je poslužila kao krunski dokaz da Ranđelović, iz sedmog puta, dobije presudu u svoju korist. I zaista, taj papirić izgleda veoma neobično da bi se na osnovu njega, izvan razumne sumnje, donela presuda u korist čoveka, koji je više puta pred pravosudnim organima gonjen i osuđivan zbog falsifikata.

Još je čudnije to, što je na ročišta, po njegovim tužbama, tvrde Savići, Ranđelović dovođen iz zatvora  sa lisicama na rukama, pošto je u više navrata bio na izdržavanju kazne.

Savići smatraju da je zapravo namera Ranđelovića bila da sačeka pogodnog sudiju, koji će na osnovu falsifikovane priznanice i lažnih svedoka odrediti i konačno presudu na osnovu koje bi mogao da im otme kuću.

I sedma presuda je najpre doneta u korist Savić Sunčane. Veštak Lazar Cvejić (1930.godište) je najpre u pisanoj formi kroz zapisnik o veštačenju ustvrdio da je, upoređujući 10 potpisa Sunčane Savić doneo zaključak da navodnu „priznanicu“ ona nije potpisala. Nije poznato iz kog razloga će taj isti veštak, kada bude uložena žalba i tražena revizija prvobitne presude, usmeno izmeniti svoj iskaz, tvrdeći da je napravio prvobitno grešku. Nije poznato ni zašto je traženo samo veštačenje navodnog parafa Sunčane Savić a ne i u najmanju ruku čudnog sadržaja ovog dokaza.  I na kraju, ističu Savići, najmanje je jasno zašto postupajuća sudija Tanja Mitrović, kojoj je ovo bio prvi predmet nakon prelaska iz Osnovnog suda u Aleksincu, u Viši sud u Nišu, takođe nije uzela u obzir i sadržinu „priznanice“, zvanično mišljenje u pisanoj formi veštaka Cvejića, već se isključivo oslonila na njegov usmeni iskaz, kojim prvobitno menja svoje veštačenje bez ikakvog obrazloženja, kao i na kontradiktorne izjave navodnih svedoka primopredaje novca.

Zoran Savić nam daje na uvid izjavu tri svedoka overenu u Sudu da su prisustvovali navodnom susretu Ranđelovića i Sunčane Savić kada je došlo do navodne „pozajmice“ 55.000 evra. Ono što je zbunjujuće jeste da na samoj Izjavi stoji paraf Savićeve, identičan kao na „priznanici“ iako Sunčana nije prisustvovala overi te Izjave, te njenog imena nema među potpisnicima. Zoran kaže da je jedan od potpisnika te izjave na ročištu ustvrdio da on zapravo nikada nije video takav susret, niti primopredaju para, već da mu je to Dragan Ranđelović rekao.

Uprkos svim prethodnim presudama koje su Savići dobili, i iz čijeg istorijata se vidi da se sam tužbeni zahtev menjao, pa je od prvobitne tvrdnje da je novac u tom iznosu ukraden iz kancelarije preinačen da je navodno pozajmljen, i uprkos svim drugim nelogičnostima, sudija Tanja Mitrović menja presudu, presuđuje u korist Ranđelovića a advokat koji ga zastupa, Dušan Ignjatović , prosleđuje zahtev izvršitelju Miljanu Trajkoviću da izvrši plenidbu i prodaju porodične kuće Savića.

Porodica Savić smatra da je reč o koruptivnom lancu i vezi između Ranđelovićevog zastupnika, sudije i izvršitelja.

„Proverom kod sudova, možete da ustanovite da je Dragan Ranđelović promenio desetinu advokata u navedenim višegodišnjim sporovima koje je protiv nas pokretao, sve dok se nije spojio sa Dušanom Ignjatovićem. Nije ni prema jednom advokatu izmirio dugovanja, niti je platio ijednu sudsku taksu i troškove koji su mu dosuđeni, jer je angažovao advokate koji rade na procenat od otete imovine“ – kažu Savići i dodaju da se i svaki njihov pokušaj da naplate dosuđene sudske troškove završio neuspešno. –„Njegovih 11 računa kod raznih banaka je blokirano, a samo kod izvršitelja Takića, osim našeg naloga za naplatu, postoji još 10 naloga drugih stranaka, a verovatno i kod drugih izvršitelja ima takvih naloga, jer se on neprekidno bavio prevarama.“

To je poseban detalj ove neverovatne priče, jer je Ranđelović, tvrde Savići i pokazuju dokument kojim to dokazuju, odmah po dobijanju presude izvršio cesiju Ugovorom o prenosu potraživanja od 22.01.2021. i sva svoja potraživanja po presudi je preneo na advokata Ignjatovića. Zoran Savić smatra da je namera bila da kada im se konačno kuća otme i proda na licitaciji, a oni kroz vanredne sudske lekove i žalbe dokažu da su žrtve prevaranata, neće imati od koga da naplate štetu, jer Ranđelović nikakvu imovinu nema.

Porodici, nikakva nadoknada štete, kažu ne znači ništa, ukoliko izgube kuću i krov nad glavom. Zbog toga su se obratili medijima ali pre svega pravosudnim organima i podneli su krivične prijave protiv svih uključenih u kako kažu smišljeni pokušaj otimanja njihove kuće. Prijave su podneli advokatskoj komori, društvu sudija a molbom za zaštitu su se obratili i Ministarstvu pravde i ministarki Maji Popović. Za njihov slučaj zainteresovalo se i udruženje građana „Krov nad glavom“ koje je 18.marta, kada je bilo zakazano prvo izvršenje organizovalo odbranu porodice Savić od nasilnog izbacivanja od strane izvršitelja. Savići kažu da će od „mafije koja se na njih obrušila“ kuću braniti na sve načine.

U pismu Ministarstvu pravde objašnjavaju šta sve to znači za njih kao porodicu.

„Napominjemo da smo naš otac i nas četvoro dece  fakultetski obrazovani i nezapošljeni. Šta ovakva kriminalna presuda za otimanje naše kuće znači za nas? To je praktično smrtna presuda sa odloženim dejstvom. Znači da ova niška mafija, kao i svaka druga mafija ima za cilj samo novac bez obzira na posledice“ – kažu Savići i dodaju da „kupci kuće“, iako nad njom još nije izvršeno oduzimanje, niti objavljena licitacija, svakodnevno prolaze pored nje i slikaju je. Zbog toga su uvereni da su Ranđelović i njegov advokat Ignjatović već obezbedili kupca kome će se u saradnji sa izvršiteljem unapred namestiti da je kupi po bagatelnoj ceni  iako je veoma vredna.

Bilo kako bilo, posle odlaganja prvobitnog 18.marta, novo izvršenje je zakazano za sredu, 7.april 2021. za 9 sati.  Združena akcija “Krov nad glavom”, kao i prošli put, poziva građane Niša da se okupe i “odbrane” Saviće.

Marija Jevremčević

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

  • Страхота, људе који су прошли голготу протеривања са Косова и Метохије додатно мрцварити и протеривати у рођеној отаџбини и то нико други него обичан превејани криминалац. Па где је ту правда, јасно се да овде у Нишу боље разумеју криминалци и лопови него поштени и угледни. А породица Савић је важила за часну и друштвено одговорну што и даље јесте. На крају истина ће победити ,а овакви попут овог Р.Д. завршиће у затвору где и припадају.

Trenutno na radiju

Sharleen Spiteri
Za 1 minut

Stop I Don't Love You Anymore

Sharleen Spiteri
Wet Wet Wet
Za 4 minuta

Sweet Little Mistery

Wet Wet Wet
Lou Reed
Za 8 minuta

I Believe in Love

Lou Reed
Blues Brothers
Za 10 minuta

Everybody Needs Somebody to Love

Blues Brothers
Trombone Shorty
Za 14 minuta

Do to Me

Trombone Shorty

Vremenska prognoza

NIŠ
Send this to a friend