Društvo

Uskoro Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga

U Skupštini Srbije je započeta rasprava, kako bi se obuzdala samovolja banaka i osiguravajućih kuća. Usvajanjem Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, banke više neće moći da menjaju kamatnu stopu u skladu sa "poslovnom politikom banke".