Obrazovanje

Direktori škola nisu i ne smeju biti nesmenjivi

Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF) pozvao je školske odbore u osnovnim i srednjim školama da prekinu sa lošom praksom da izrečene mere Agencije za borbu protiv korupcije, Zaštitnika građana, prosvetne inspekcije ili suda protiv direktora tih ustanova shvataju kao nedovoljno obavezujuće, što one nisu i ne smeju biti.