Obrazovanje

Proverite kvalitet vode koju pijete na PMF-u

Timovi Hemijsko-ekološkog centra (HEC) i Biološko-ekološkog centra (BIOEKOCEN) organizuju Dan otvorenih vrata, kada će uzimati nove uzorke vode za analizu i predstaviti rezultate prethodnih ispitivanja. HEC i BIOEKOCEN nastali su kao projekti timova studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u okviru Programa „Pokreni se za budućnost“ pod pokroviteljstvom kompanije Philip Morris Operations a.d.