Obrazovanje

U božanskoj stvari niko se ne sme sprečavati da ide svojim putem

Svako ko se usudi da priča o božanskoj stvari, mora biti svestan onoga što čini. Jer priča o božanskoj stvari je priča o čistoti, savršenosti i dobru.