Zdravlje

Artritis nije bolest samo starijih

Reumatska oboljenja sve češće pogađaju mlađu, radno sposobnu populaciju. Ranom dijagnozom i lečenjem mogu se sprečiti posledice, a svi ljudi trebalo bi da znaju kako da prepoznaju zapaljenje zgloba ili artritis.