Zdravlje

Na Svetski dan zdravlja mnogima je nedostupna osnovna zdravstvena zaštita

Svake godine 7. aprila se obeležava Svetski dan zdravlja. Ovaj dan se obeležava pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije od 1948. godine. Dan je nastao sa ciljem da se ukaže na najveće zdravstvene probleme ljudi na globalnom nivou. I pored velikog napretka medicine poslednjih godina, u mnogim zemljama građanima je nedostupna osnovna zdravstvena zaštita. Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja je "Da gradimo zdraviji svet".

Dostupnost zdravstvene zaštite je jedno od osnovnih prava svakog čoveka, navodi se na sajtu niškog Doma zdravlja. Osnovna zdravstvena zaštita treba da bude dostupna bez obzira na pol, rasnu ili versku pripadnost, socijalno ili ekonomsko stanje ili političko uverenje.

Nejednakosti u zdravlju predstavljaju značajan javnozdravstveni problem. Posledica su nejednakih životnih mogućnosti, kako u porodici i lokalnoj zajednici tako i na radnom mestu. Nažalost, veoma je primetna nejednakost kada je reč o zdravstvenoj zaštiti.

Za 60 odsto stanovništva u pojedinim zemljama nisu dostupne osnovne zdravstvene usluge. Obolevanje od raka je češće kod siromašnijeg stanovništva, dok je stopa smrtnosti mlađih od pet godina je osam puta veća u Africi nego u Evropskom regionu neki su od podataka.

Više od 15 miliona prevremenih smrti usled nezaraznih bolesti dogodilo se u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Istraživanja pokazuju da socijalne determinante zdravlja imaju 50% više uticaja na zdravlje nego zdravstvena zaštita ili izbor načina života.

Nejednakosti u zdravlju mogu nastati direktno kao posledica društveno-ekonomskih faktora. Neki od tih faktora su siromaštvo, nepravilna ishrana, zagađena okolina, rizično ponašanje ili indirektno kao posledica nedostupnosti zdravstvene zaštite. Svetska zdravstvena organizacija ističe da je unapređenje zdravlja moguće primenom zdravih stilova života i smanjenjem faktora rizika po ljudsko zdravlje.

Jednako je važno razvijati zdravstveni sistem koji je pravičan prema svima. Njegove usluge treba da odgovaraju potrebama korisnika. Takođe, treba da bude finansijski održiv i počiva na politici i praksi „neisključivanja” tj. dostupan je, pristupačan i delotvoran.

Pandemija bolesti COVID-19 najviše je uticala na one zajednice koje su već bile ugrožene siromaštvom i ograničenim pristupom zdravstvenim uslugama, a time i na povećanje socijalnih i nejednakosti u zdravlju, navode iz Doma zdravlja. Ove godine Svetski dan zdravlja podseća na pravo na zdravlje za sve i poziva ljude da grade zdraviji svet.

Neki od podataka koji utiču na zdravstveni sistem su da se predviđa porast siromaštva u narednim godinama. Već danas više od milijardu ljudi živi u siromaštvu i lošim higijenskim uslovima. Oni su suočeni su sa povećanim rizicima širenja korona virusa, obolevanja i umiranja.

Da bi se ova situacija poboljšala potrebno je da postoji partnerstvo vladinog sa nevladinim sektorom, kao i bolja informisanost celokupnog stanovništva. Udruživanje u ostvarivanju prava i pomoć nevladinih organizacija u zaštiti prava mogu postaviti korisnika „u centar” zdravstvenog sistema – što je prioritet njegovog razvoja i funkcionisanja, zaključuju iz Doma zdravlja.

Katarina Mladenović Đorđević

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Trenutno na radiju

Patrick Swayze
Za 0 minuta

She`s Like the Wind

Patrick Swayze
Randy Crawford
Za 3 minuta

Come Into My Life

Randy Crawford
Rosenfeld
Za 8 minuta

Dangerous Woman

Rosenfeld
Jace Everett
Za 11 minut

Bad Things

Jace Everett
Julia Michaels
Za 13 minuta

All Your Exes

Julia Michaels

Vremenska prognoza

NIŠ
Send this to a friend