Zdravlje

Povećava se broj obolelih od dijabetesa

Procenjuje se da u Srbiji ima 630.000 osoba sa dijabetesom, a čak polovina od tog broja ne zna da ima ovu bolest. Broj obolelih se povećava, a u narednim decenijama očekuje se da će jedna od deset osoba oboleti od dijabetesa.

Kod osoba sa dijabetesom koje ne kontrolišu svoju bolest javljaju se komplikacije kao što su srčani udar, slepilo, oštećenje bubrega, amputacije.

Predsednik Dijabetološkog saveza Srbije, prim dr Miodrag Đorđević objašnjava da postoje dva tipa dijabetesa, tip 1 na koji se ne može uticati i tip 2 koji se može sprečiti i odložiti.

„Ta 2 dijabetesa su ciljne tačke naše intervencije. Mi moramo da testiramo celo građanstvo Srbije da bismo videli ko je u riziku da dobije dijabetes, a ko nije. Oni koji su u riziku moraju da zdravim stilom života te rizike smanje da bi što kasnije dobili dijabetes, a ako ga dobiju da bi što duže bili bez problema. Ukoliko već imaju dijabetes treba što ranije da ga leče i da što ranije menjaju terapiju kako bi postigli dobru glikoregulaciju. Jako je važno da se ne kasni sa terapijom. Pravilnim pristupom vi možete lečiti dijabetes i proživeti normalan životni vek kao da ga nemate. “

Zdravim stilom života dijabetes se može odložiti.

„To podrazumeva brze šetnje po pola sata svakoga dana, izbegavanje masne hrane i merenje telesne težine tako da ona bude što bliža vašoj telesnoj težini “, kaže dr Đorđević.

Prof dr Milica Pešić, direktorka Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Niš kaže da dijabetes predstavlja najveći javno zdravstveni izazov 21.veka, ali i socijalno – ekonomski problem. 

„Samo dobro organizovanim i kontinuiranim aktivnostima institucija i društva u Republici Srbiji možemo usporiti njegovo širenje koje poprima epidemiološki karakter. Kod osoba sa dijabetesom koje ne kontrolišu svoju bolest javljaju se teške komplikacije kao što su srčani udar, slepilo, oštećenje bubrega, amputacije itd. Dijabetes najviše pogađa radno aktivno stanovništvo, komplikacije dovode do invaliditeta što je zdravstveni, socijalni i ekonomski problem.“ 

Ono što dijabetesu daje ogroman značaj, medicinski i socijalni, jesu hronične dijabetesne komplikacije. 

„Hronično povišen nivo šećera u krvi oštećuje male i velike krvne sudove i rezultira brojnim komplikacijama koje zaista dramatično narušavaju kvalitet života dijabetesnih pacijenata i koje mogu da vode ranom morbiditetu i invaliditetu, ali i mnogo ranijem mortalitetu, te se zna da dijabetesni pacijenti imaju skraćeni životni vek za 30% u odnosu na nedijabetesnu populaciju. 

Te komplikacije su infarkt miokarda koji ima teži tok u dijabetesu nego u nedijabetenoj populaciji, to je 2 puta povećan rizik za moždani udar i čak 10 do 15 puta povećan rizik za perifernu vaskularnu bolest, dakle oštećenje velikih krvnih sudova donjih ekstrimiteta i malih, to je tzv. dijabetesno stopalo, jedan kompleksan sindrom koji može rezultirati amputacijama koje su tako česte da se smatra da 2 od 3 osobe koje imaju amputaciju pripadaju kategoriji dijabetesnih pacijenata. 

Kada je reč o oštećenju malih krvnih sudova dijabetes, odnosno ta hronična hiperglikemija oštećuje prvenstveno male krvne sudove oka, to je tzv. dijabetesna retinopatija koja vodi u krajnjoj instanci do slepila. Najznačajniji uzrok slepila u odrasloj populaciji jeste upravo šećerna bolest tj. dijabetes. 

Drugi organ na kome bivaju oštećeni mali krvni sudovi jeste bubreg i to vodi hroničnoj bubrežnoj slabosti i opet krajnjoj instanci terminalnom stadijumu koji završava dijalizom. Kao i kod slepila, tako možemo reći i za dijalizu, da najveći broj pracijenata koji su na dijalizi su upravo iz kategorije obolelih od dijabetesa. “ 

Leto je počelo visokim temperaturama a lekari stalno upućuju na razne mere opreza. 

„Svaka infekcija pa i visoka temperatura može pogoršati nivo šećera u krvi. U tim situacijama pacijent sa dijabetesom mora češće da sprovodi kontrole i samokontrole i da eventualno svoju terapiju prilagodi toj stresnoj situaciji za organizam.“ 

Predsednik Asocijacije za zdravlje dijabetičara „Ebers“, Boban Milosavljević, kaže da osobe sa dijabetesom mogu da izbegnu komplikacije bolesti dobrom samoregulacijom, dnevnom kontrolom nivoa šećera u krvi i vođenjem zdravog života.

„Da bismo u tome uspeli potrebno je da se pored zdravstvenog sistema uključi i šira društvena zajednica, jer samo zajedničkim naporima moguća je borba sa dijabetesom.“

Prim dr Miodrag Đorđević, predsednik Dijabetološkog saveza Srbije zaključio je da je zajednički cilj odložiti dijabetes edukovanjem građana koji su u riziku, zdravim stilom života i pravovremenom terapijom usporiti tok bolesti i odložiti komplikacije onima koji dijabetes dobiju, a kada se jave, komplikacije dijabetesa što pre dijagnostikovati i lečiti. 

„Na taj način se i poboljšava kvalitet života pacijenata i štedi novac. Dijabetes nije dovoljno samo dobro lečiti, potrebno je naći one koji su u riziku da dobiju dijabetes i stimulisati ih da zdravo žive. “

Uprkos rastućem trendu i sve većim troškovima lečenja, dijabetesu se često ne pridaje pažnja koju zaslužuje. Delimično i zbog toga što mnoge osobe koje imaju dijabetes nisu ni svesne da ga imaju i ne traže pomoć za ono što smatraju nevažnim simptomima, sve dok se ne ustale tokom višegodišnjeg perioda.

CITY SMART

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Trenutno na radiju

Jp Cooper
Za 1 minut

Holy Water

Jp Cooper
Billy Nomates
Za 4 minuta

No

Billy Nomates
Madonna
Za 7 minuta

Tic Tac Toe

Madonna
Loona
Za 11 minut

Hijego De Luna

Loona
Maceo Parker
Za 15 minuta

My Baby Loves You

Maceo Parker

Vremenska prognoza

NIŠ
Send this to a friend