Zdravlje

Proširena lista lekova

Novim proširenjem liste lekova koji se finansiraju iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje snižena je procentualna participacija za kardiološke, psihijatrijske, neurološke i lekove u terapiji astme.