Zdravlje

Većina građana Srbije smatra da je dobrog zdravlja

Preko 64% gradjana Srbije smatra da je njihovo zdravlje “dobro”, “vrlo dobro” ili “odlicno”, dok 24% smatra da nisu izloženi bilo kakvim zdravstvenim rizicima. To su rezultati istraživanja o odnosu gradjana Srbije prema zdravlju koje je predstavio Philips. Sa druge strane, globalni trendovi pokazuju da će do 2050. godine pola razvijenog sveta imati hronične bolesti.