IT

Kraj tradicionalnog bankarstva: stižu Google, Apple, Amazon, Paypal

Konvencionalno bankarstvo bi uskoro moglo postati stvar prošlosti, jer upotreba interneta i mobilnih uređaja raste svaki dan i oni postepeno zamenjuju bankarske kartice da bi se platio račun, upozorava Deutsche Bank.