Muzika

Žene za dan izgovore 13.000 reči više od muškaraca

Žene tokom jednog dana u proseku izgovore oko 20.000 reči, dok muškarci "potroše" svega 7.000. Naučnici objašnjavaju da je za žensku "brbljivost" odgovorna veća doza proteina "Foxp2" u mozgu.